What is Salicoin

Salicoin là gì?

Salicoin(Mã tiền tệ: SLC / Ký hiệu tiền tệ: •S•) là Thế hệ Ưu việt Kế tiếp của Tiền Kỹ thuật số(KTS) vì Salicoin là đồng tiền KTS được Bảo chứng bằng Bạc & các loại Nông sản như: Dầu cọ, Khoai lang, Sắn mì, v.v… Từ ngữ "Salicoin" nghĩa là "Đồng xu Muối & Ánh sáng" - Hai yếu tố quan trọng đại diện cho Bản chất & Giá trị của đồng tiền.

Guarantee Value

GIÁ TRỊ BẢO ĐẢM

Việc được Bảo chứng Bạc & Nông sản tạo nên Giá trị & Sự khác biệt của Salicoin(SLC) so với các loại tiền KTS khác vốn đang được bảo chứng bằng "không khí" điển hình như Bitcoin. Bạn có thể sử dụng SLC để thanh toán toàn cầu với sự đảm bảo vững chắc về giá trị của đồng tiền, hoặc đổi SLC lấy những thứ giá trị mà nó được bảo chứng.

BLOCKCHAIN ➔ QFS

BLOCKCHAIN ➔ QFS

Salicoin(SLC) với nền tảng "Salinet Platform" là một Mô hình Tài chính Phi Trung gian Toàn cầu. Khởi đầu, SLC vận hành trên Mạng lưới BSC Blockchain. Sau đó sẽ được kết nối vào Hệ thống Tài chính Lượng tử(QFS) đồng thời được áp dụng Bản vị Bạc(Bảo chứng Bạc) & Dự trữ bằng Nông sản để mở rộng sức mạnh & khả năng của đồng tiền.

Salinet Platform bao gồm:
(1) Tài chính & Ngân hàng; (2) Đầu tư & Thương mại; (3) An sinh xã hội.

What is Salicoin

TÀI CHÍNH
& NGÂN HÀNG

Salicoin vận hành trên hệ thống Blockchain-QFS, song song và dần thay thế Hệ thống tài chính SWIFT cũ kỹ, nên Salicoin có thể trở thành một Nguồn cho vay cho bất kì Công ty/Tổ chức nào trên thế giới. Là một đồng tiền Kỹ thuật số nên Salicoin còn có thể được sử dụng trong mục đích thanh toán toàn cầu thông qua mạng lưới Blockchain-QFS.

What is Salicoin

ĐẦU TƯ
& THƯƠNG MẠI

Salicoin và các Định chế tài chính của nó sẽ cung ứng nguồn vốn cho các hoạt động Đầu tư & Thương mại đáp ứng đủ yêu cầu trên phạm vi toàn cầu. Hợp đồng thông minh được lập trình sẵn trước sẽ được áp dụng trong các tiến trình đó. Chúng tôi ưu tiên đầu tư trong các lĩnh vực như: Nông nghiệp, Công nghệ Sinh học, Năng lượng sạch, Công nghệ cao & Vũ trụ.

What is Salicoin

AN SINH
XÃ HỘI

Khởi đầu, chúng tôi sẽ sử dụng 2,5% lượng cung cộng đồng cho Quỹ an sinh xã hội ZAKAT và 2,5% cho Quỹ cứu trợ Covid19 VN. Chúng tôi dành sự quan tâm đến những người khốn khổ đang cần Lương thực, Thuốc men - Y tế, Giáo dục và Phúc lợi Xã hội. Tất cả những hoạt động đầu tư của chúng tôi đều nhằm mục đích vì lợi ích của nhân loại.

image

Master Plan 2021-22

  1. Khởi tạo •S•1 nghìn tỉ Salicoin(SLC) trên Mạng lưới BSC Blockchain.
  2. Dự trữ 50% tổng lượng cung SLC cho Nguồn Dự trữ Tổng thể và 49% dành cho Tài khoản Cho vay. Tổng cộng 99% tương đương •S•990 tỉ SLC.
  3. Phân phối 1% ~ •S•10 tỉ SLC cho các tài khoản Nhà phát triển, Tài khoản Cộng đồng và tài khoản An sinh xã hội theo mức quy đổi khởi điểm •S•8.00SLC = 1kg gạo ST25.
  4. Salicoin(SLC) giao dịch trên các Sàn giao dịch tiền Kỹ thuật số Tập trung/Phi tập trung toàn cầu.
  5. Giải phóng các tài khoản An sinh.
image

Master Plan 2023-30

  1. Kết nối Salicoin(SLC) vào Hệ thống Tài chính Lượng tử. Mức quy đổi tại thời điểm kết nối là: •S•1SLC = Tỉ giá cuối cùng của SLC trên các sàn giao dịch.
  2. Bảo chứng Bạc 100% tổng lượng cung Salicoin tại các Ngân hàng hàng đầu Thế giới & lượng Dự trữ Nông sản tại các nước thuộc khu vực ĐNA.
  3. Hoàn tất việc phát triển Salinet Platform để 100% Salicoin(SLC) sẽ sẵn sàng sử dụng trong Nền tảng Tài chính Toàn cầu, Nền tảng Nguồn Vốn vay Trực tiếp Toàn cầu và Nền tảng Đầu tư & Thương mại Toàn cầu.
  4. Sử dụng 99% lợi nhuận từ việc đầu tư, cho vay cho mục đích An sinh xã hội.

LÀM SAO ĐỂ SỞ HỮU SALICOIN?

Pic

"Quà Miễn Phí"

Bạn sẽ có cơ hội nhận được Salicoin(SLC) từ phần phát hành miễn phí cho Cộng đồng thông qua các Đối tác hoặc Bạn bè đáng tin cậy. Nếu bạn là Công nhân/Người đang thiếu thốn lương thực do Covid19 giãn cách kéo dài thì bạn có thể hỏi những nhóm Thiện nguyện để họ chuyển Salicoin cho bạn đổi lấy gạo khi cần.

Khởi điểm •S•8.00SLC = 1kg Gạo ST25
Pic

"Mua Bán"

Trong giai đoạn đầu khi Salicoin(SLC) chỉ mới vận hành trên mạng lưới Blockchain, việc Trao đổi SLC Riêng tư hoặc Công khai trên các Sàn giao dịch (Tập trung/Phi tập trung) dự kiến sẽ bắt đầu từ Q4-2022. Bạn có thể đổi USDT để lấy SLC và giữ nó trong các Ví tiền kỹ thuật số bảo mật an toàn của bạn để sử dụng sau này.

Đổi SLC lấy Bạc và Nông sản. Sao lại không chứ?!
Pic

"Vay Mượn"

Sau khi Salicoin(SLC) được kết nối vào Mạng lưới Tài chính Lượng tử Toàn cầu và Đã được Bảo chứng Bạc cùng các Sản phẩm như: Gạo, Lúa mạch, Dầu cọ, Đỗ tương, Bắp, Cà phê, v.v… Tổ chức của bạn có thể vay mượn SLC để thanh toán toàn cầu nhằm trao đổi những thứ giá trị hiện đang bảo chứng cho SLC thông qua Salinet Platform.

SLC vận hành vì lợi ích Nhân loại.
Background Image

•S•1.00T SLC

Cố định Tổng lượng cung SLC

Khám Phá

Sức mạnh & Khả năng Bất tận của SLC

Salicoin(SLC) là Thế hệ Kế tiếp của Tiền điện tử
được Bảo chứng Bạc & Sản phẩm Nông nghiệp.
Giá trị đồng tiền được Bảo đảm.